Міграція ІТ-інфраструктури в хмару

Послуги з міграції в хмару і віртуалізації: модернізація інфраструктури, використання віртуальних серверів, міграція додатків і побудова гібридних рішень.

ІТ-інфраструктура в приватній хмарі

Міграція в хмару – це переклад існуючої ІТ-інфраструктури організації на віртуальні сервери ЦОД (центр обробки даних). Міграція ІТ-інфраструктури включає в себе переїзд в хмару баз даних, веб-сайтів, сховищ, серверів, додатків і встановлених налаштувань. Ми пропонуємо три види перенесення ІТ-інфраструктури: повна і часткова міграція, і створення гібриду.

Використовуючи великі знання і роки практики, наша команда застосовує всебічний підхід до переносу інфраструктури в публічну, приватну і гібридну хмари. Тому, ви можете повністю сконцентрувати свою увагу на потребах і планах бізнесу.

Варіанти міграції IТ-інфраструктури в хмару

Повна міграція

У хмару повністю переходить вся ІТ-інфраструктура: інформація, використовувані додатки і сервіси, застосовані настройки і інше. Створюються/зберігаються термінальні станції, за допомогою яких співробітники отримують віддалений доступ.

Такий варіант міграції зручний для малого і середнього бізнесу з простою ІТ-інфраструктурою.

Часткова міграція

При часткової міграції частина ресурсів переноситься в хмару, а частина залишається в локальному середовищі. Це робиться для підвищення відмовостійкості, зменшення навантаження на локальні ресурси, спрощеного масштабування, плавного перенесення ІТ-інфраструктури в хмару і захисту даних. Такий варіант переходу підходить великим організаціям з декількома офісами.

Створення гібриду

При такому варіанті ми комбінуємо можливості приватної і публічної хмар, а також наземної інфраструктури. Частина сервісів може перебувати «на землі», частина корпоративних даних – в приватній хмарі, а решту необхідних додатків і даних – в публічній. Між хмарами встановлюється захищений канал для безпечного перенесення даних між хмарами.

Чи готова ваша ІТ-інфраструктура до міграції в хмару?

Докладніше

Аудит TechExpert Cloud Readiness дозволить оцінити, наскільки ІТ-інфраструктура готова до міграції. Отримайте точну оцінку поточної ситуації у вашій ІТ-інфраструктурі з індивідуальними рекомендаціями по переходу в хмару.

Основні етапи міграції в хмару

 • Вибір певної моделі розміщення інфраструктури в хмарі з урахуванням наступних факторів: потреби бізнесу в ІТ-сфері, масштабованість, стабільне надання всіх сервісів.
 • Розробка плану міграції даних і сервісів в хмару. Оцінка властивостей існуючої ІТ-інфраструктури, обсягу інформації, додатків і засобів переходу. Підготовка необхідних каналів зв’язку.
 • Підготовка хмарного середовища і організація ІТ-інфраструктури в хмарі.
 • Тестова міграція даних і користувачів, перевірка роботи сервісів в хмарі. Оцінюється навантаження на виділені обчислювальні ресурси, доступність сервісів.
 • Запуск в експлуатацію ІТ-інфраструктури.
ІТ-інфраструктура в приватній хмарі

Рішення по міграції від TechExpert

Міграція в приватну хмару TechExpert

Докладніше

Міграція в публічну хмару Microsoft Azure

Докладніше

Побудова гібридної інфраструктури

Консультація

Віртуалізація додатків

У кожній зрілій наземній ІТ-інфраструктурі ключовими завданнями стають збереження адекватних обчислювальних потужностей і зведення до мінімуму поточних експлуатаційних витрат. Переміщаючи критично важливі і інші ключові бізнес-додатки в хмару, ви можете знизити їх загальну вартість володіння, паралельно досягнувши чудовою гнучкості і масштабованості.

Ми гарантуємо, що з нашою допомогою цей процес пройде швидко, надійно і при мінімумі вкладень як на етапі впровадження, так і в процесі подальшої експлуатації.

ІТ-інфраструктура в приватній хмарі

Необхідна консультація?

Вигоди міграції сервісів в хмару

ІТ-інфраструктура в приватній хмарі
 • Забезпечення безперервності бізнес-процесів
 • Підвищення доступності та відмовостійкості ІТ-сервісів
 • Підвищення оперативності відновлення доступу до критичних бізнес-додатків та ІТ-сервісів
 • Зменшення шкоди від форс-мажорних обставин
 • Зниження загальних витрат на обслуговування інфраструктури
 • Підвищення прогнозованості витрат
 • Оптимізація витрат на реалізацію ІТ-задач
 • Підвищення відмовостійкості інфраструктури
 • Відмова від використання застарілого програмного забезпечення і устаткування
 • Розвиток ІТ-систем в міру зростання бізнесу

Детальніше про міграцію в хмару

Всі публікації

Бізнес в хмарі

ERP в хмарі

Віддалений доступ до життєво важливих фінансових даних з будь-якого комп’ютера

1С в хмарі

Хмарна бухгалтерія з захищеним віддаленим доступом

Офіс в хмарі (DaaS)

Комплексне рішення з побудови інфраструктури віртуальних робочих столів

Наші реалізовані проекти

Всі проекти


ІТ-інфраструктура допомагає керувати бізнес процесами, обмінюватися інформацією зі світом, працювати з електронним документообігом та іншими життєво важливими функціями бізнесу. Безпека, доступність і якість сервісів повинні поєднуватися з невеликими витратами на техпідтримку, зміни та обслуговування ІТ-інфраструктури.

При самостійному переході в хмару, багато організацій забувають за попереднє тестування нового середовища, чітке планування і якість міграції. Щоб уникнути подібних неприємностей компанія TechExpert допомагає з перенесенням ІТ-інфраструктури в хмару і зі створенням гібридних рішень. При міграції ІТ-інфраструктури, клієнт отримує:

 • високу доступність ІТ-сервісів компанії;
 • безперервність роботи сервісів і додатків;
 • високий рівень обслуговування клієнтів;
 • конкурентну перевагу на ринку.

Перенесення ІТ-інфраструктури вигідний організації:

 • кваліфікованою техпідтримкою в будь-який час доби;
 • простою системою керування існуючими корпоративними ресурсами;
 • скороченням часу на роботу і оптимізацію ІТ-інфраструктури;
 • доступністю до системи з будь-якого пристрою;
 • прозорістю в обслуговуванні хмарної середовища;
 • перекладом витрат з CAPEX в OPEX.

Міграція серверів в хмару, сервісів і додатків в Microsoft 365, пошти на Microsoft Exchange

Серйозним приводом для перенесення сервісів і додатків в хмару може стати застаріла програмна і апаратна інфраструктура компанії. Якщо їх вчасно не замінити, це може вплинути і на інші бізнес-процеси організації. Команда TechExpert рекомендує почати шлях оновлення з впровадження Microsoft 365 і перенесення в хмару електронної пошти Microsoft Exchange.

Завдяки високій кваліфікації і багатому досвіду фахівців Techexpert процес міграції проходить максимально гладко і не помітно для користувачів.